Misiunea noastră

Asociația Love Bihor a fost înființată în anul 2017 ca urmare a succesului înregistrat ca program al asociației Nansenhjelpen. Misiunea asociației Love Bihor este de a oferi șanse egale pentru toții copiii și tinerii, astfel aceștia să devină adulții de care societatea are nevoie. Viziunea asociației se rezumă prin șanse egale pentru integrare. În concordanță cu viziunea și misiunea asociația are ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor proveniți din familii și medii defavorizate prin participarea acestora la activitățile asociației.       

Activitățile asociației sunt gândite în așa fel încât să ajute copiii și tinerii în devenirea lor de adulți responsabili și integrați în societate. Principalele activități ale asociației sunt: „Rcreație la 1 mai” prin care oferim activități de tip recreativ în parteneriat cu spitalul de recuperare din Băile 1 Mai, copiilor internați la tratament; „Taberele Love Bihor”  reprezintă o formă de recompensă pentru rezultatele școlare deosebite ale copiilor proveniți din familii defavorizate.

Beneficiarii direcți ai asociației sunt copii și tineri proveniți din medii defavorizate precum și familiile acestora. Problemele cu care se confruntă beneficiarii sunt lipsa veniturilor sau venituri insuficiente pentru acoperirae nevoilor, apartența la familii defavorizate precum cele monoparentale, părinți cu probleme de sănătate, consumatori de alcool sau alte substanțe nocive, părinți agresivi, copii cu dizabilități.

Beneficiarii indirecți ai asociației îl reprezintă comunitatea locală precum și profesorii elevilor implicați în program care vor putea lucra mai ușor cu beneficiarii programelor.

[ Show more ]

Proiecte

Scopul taberelor este de a oferi ocazia copiilor proveniți din familii defavorizate șă participe la tabere astfel să poată avea experiența de învățare în cadrul ei, prin care să îşi dezvolte aptitudinile de viaţă socială, de lucru în echipă, comunicare şi creşterea stimei de sine.           

113 RON Suma:
3 Donatii:
1 Galantomi:

Evenimente fundraising

Daruieste ziua ta ~ 2018

In beneficiul: Tabara Love Bihor ~ 2019

0 RON

Suma:

1

Galantomi:
Donatii

Pagini fundraising

Alergătorii Love Bihor

Ei sunt Razvan, Petru, Marius, Bianca, Edu şi Csabi, fiecare cu pasiunile şi preocupările lor, îi leagă însă dorinţa de a face un bine pentru

6,000 RON Target
113 RON Suma
3 Donatii
1.8833333333333% Complete